Support_Admin

Support_Admin

Wzmocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego

Zapraszamy mieszkańców Szczecina do projektu “Wzmocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego”. Celem naszych działań jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie praw obywatelskich oraz możliwości partycypacyjnych w życiu publicznym. Chcemy zwiększyć wpływ mieszkańców na decyzje dotyczące warunków ich życia, dostępności miejsc publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Baśnie i Legendy z Pomorza w duchu edukacji ekologicznej

Baśnie i Legendy z Pomorza w duchu edukacji ekologicznej W ramach projektu zorganizowane zostały 3 ekoweekendy, które składały się z następujących działań: 3 ekospacery ze sprzątaniem terenu z ekowarsztatami i lokalnymi legendami (np. Odrzańska Legenda). Wskazanie tego, co w regionie jest piękne, ciekawe i godne zaprezentowania, pozwala odczuć rdzenność danego…

Z ekologią na Ty

Z ekologią na Ty  Zgodnie ze stanowiskiem KZPZD z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD uchodźcom z Ukrainy, domy działkowe ROD można wykorzystywać jako miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe, jako miejsca zakwaterowania. W związku z tym na terenie ROD zamieszkali Ukraińcy, którym chcieliśmy pomóc.…

Ambasadorzy aktywnej partycypacji

Ambasadorzy aktywnej partycypacji Projekt zakładał aktywizację 15 mieszkańców Szczecina powyżej 60 roku życia. Jego celem było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności grupy w zakresie: praw obywatelskich, możliwości partycypacyjnych w życiu publicznym, wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia w przestrzeniach publicznych oraz dostępności miejsc publicznych…

Rozwój i ekointegracja

Rozwój i ekointegracja Celem projektu był rozwój instytucjonalny (zakup sprzętu biurowego) oraz ekointegracja (organizacja wydarzeń). Na stoisku, podczas otwartej imprezy w Szczecinie “Rajski dzień na Rayskiego”, dystrybuowane były nasiona kwiatów miododajnych. Kolejne działanie odbyło się na osiedlowym placu zabaw między ulicami Rayskiego, Podhalańska a Unisławy. Podczas tego…

Eko przygody po Szczecinie

Eko przygody po Szczecinie Głównym działaniem projektu było przeprowadzenie cyklu proekologicznych, edukacyjnych spacerów, które miały na celu m.in.: upowszechnianie wiedzy o ekosystemach leśnych, naukę odczytywania tras turystycznych, kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z kompleksów leśnych, wspólne sprzątanie terenu przestrzeni publicznej, zwiększenie…

Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów

Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów ZSAS to coroczny przegląd twórczości artystycznej seniorów z województwa zachodniopomorskiego organizowany przez Dom Kultury „13 Muz” oraz działający w nim Salon Artystyczny Seniorów SAS. W spotkaniach brali udział seniorzy, którzy uprawiają różnorodną twórczość artystyczną: sceniczną, literacką, muzyczną, wokalną, plastyczną, fotograficzną i filmową. W tegorocznej edycji…

Czysta Ina – wspólna sprawa

Czysta Ina – wspólna sprawa Głównym działaniem projektu była organizacja gry terenowej. Podczas wydarzenia uczestnicy przeszli brzegami rzeki Iny i oczyszczali teren ze śmieci. Dodatkowo wzięli udział w różnych quizach o tematyce ekologicznej i animacjach.Uwieńczeniem spotkania był piknik z zawodami sportowymi. Termin realizacji: 22.05.2022-30.06.2022Finansowanie: Dofinansowanie z programu…

Nauka poprzez działanie – ekowarsztaty

Nauka poprzez działanie – ekowarsztaty Celem naszych działań było propagowanie ekologii, ochrony środowiska oraz wpływu człowieka na naturę. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty prowadzone przy pomocy gier dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą i biologiczną, m.in.: “Fotosynteza”, “Rok na okrągło”. Termin realizacji: 01.05.2023-23.07.2023Finansowanie: Dofinansowanie z programu…

Centrum ekoinicjatyw oddolnych

Centrum ekoinicjatyw oddolnych Celem projektu było zainspirowanie społeczności lokalnej do zaangażowania się w organizację i udział w inicjatywach o tematyce ekologicznej. Inicjatywy oddolne (społeczne, lokalne, obywatelskie) to wszelkie formy samoorganizacji mieszkańców i zbiorowego działania, które zmierzają do wywołania określonej zmiany w środowisku na rzecz wspólnego dobra. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy…