Wzmocnienie idei
społeczeństwa obywatelskiego

Wzmocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego

Zapraszamy mieszkańców Szczecina do projektu “Wzmocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego”.

Celem naszych działań jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie praw obywatelskich oraz możliwości partycypacyjnych w życiu publicznym. Chcemy zwiększyć wpływ mieszkańców na decyzje dotyczące warunków ich życia, dostępności miejsc publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jeżeli te tematy są Ci bliskie, chcesz włączyć się w działania na rzecz tworzenia miasta przyjaznego obywatelom to zapraszamy do naszego projektu!

Każda, z 4 grup uczestników weźmie udział w szeregu spotkań i warsztatów.

“Szkolenia teoria - wzmocnienie kapitału społecznego”
- cykl spotkań:

  1. Analiza potrzeb i potencjału grupy. Weryfikacja i wybór metod nauczania.
  2. Kompetencje społeczne – komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów w grupie, integracja.
  3. Społeczność dla rozwoju lokalnego, obszary partycypacji w tworzeniu i realizacji polityk publicznych. Partycypacja społeczna a przepisy prawa. Udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym.
  4. Budowanie współpracy w społeczności lokalnej. Inicjatywy oddolne i ich finansowanie
  5. Konsultacje społeczne i ich wpływ na kształtowanie przestrzeni.
  6. Dostępność architektoniczna, komunikacyjna i informacyjna ze szczególnym uwzględnieniem osób o szczególnych potrzebach.
  7. Narzędzia partycypacji społecznej. Omówienie ciał dialogu obywatelskiego w Szczecinie.
  8. Innowacje społeczne – działania na rzecz mieszkańców w mieście. Pozyskiwanie funduszy na działania lokalne.
  9. Jak można zaangażować się w sprawy najbliższego środowiska, zabiegając o dobro społeczności lokalnej.
  10. Miasto przyjazne starzeniu, czyli jakie? Certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ,,Miast przyjaznych starzeniu”.

Każda z grup weźmie udział w warsztatach dotyczących debaty oksfordzkiej. Podczas tych spotkań przygotujemy otwarte wydarzenie dla społeczności lokalnej połączone z otwartą debatą na tematy, które są istotne w kontekście działań obywatelskich na rzecz miasta.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapewniamy wszystkie materiały oraz poczęstunek podczas spotkań.

Zobacz, co już zrobiłyśmy

Zobacz jak nasze rewelacyjne pomysły zamieniły się w rewelacyjne wydarzenia!