My w Szkole Aktywnego Sektora

My w Szkole Aktywnego Sektora

🌿 Dzięki akcji promocyjnej i uczestnictwu w Szkole Aktywnego Sektora, zakupiliśmy ekologiczne gadżety. Te symboliczne przedmioty nie tylko podkreślają naszą misję, ale także dbają o naszą planetę. Dołączcie do naszej zielonej inicjatywy, wspólnie kształtujmy pozytywne zmiany dla lokalnej społeczności! 🌍💚 Nasze nowości to gry z drewna, w tym kółko i krzyżyk, zapomniana już gra jo jo oraz eko notesy. 🎲🌍 Wspólnie z Wami, chcemy propagować nie tylko zrównoważony rozwój, ale także radość i wspólne chwile. Dołączcie do naszej inicjatywy, bo z nami każda gra przyczynia się do dobra lokalnej społeczności! 💚 Dzięki uczestnictwie w SAS realizujemy nasz plan dotyczący strategii promocji i budowy wizerunku. Bierzemy udział w projekcie gdzie zrealizowane akcje informacyjne mają za zadanie wzmocnić wizerunek organizacji pozarządowych. Nasza akacja informacyjna jest realizowana w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora” realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny EEA and Norway Grants Fundusze norweskie i EOG