Z ekologią na Ty

Z ekologią na Ty 

Zgodnie ze stanowiskiem KZPZD z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD uchodźcom z Ukrainy, domy działkowe ROD można wykorzystywać jako miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe, jako miejsca zakwaterowania. W związku z tym na terenie ROD zamieszkali Ukraińcy, którym chcieliśmy pomóc. Zadbaliśmy więc o część wspólną, poprzez jej wysprzątanie i umieszczenie serca na nakrętki. Zorganizowaliśmy także imprezę integracyjną, w czasie której nowi mieszkańcy mogli zapoznać się z działkowcami.

Termin realizacji: 15.07.2023-10.09.2023
Finansowanie: Dofinansowanie z programu Społecznik 2022-2024