Ambasadorzy aktywnej partycypacji

Ambasadorzy aktywnej partycypacji

Projekt zakłada aktywizację 15 mieszkańców Szczecina powyżej 60 roku życia. Jego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności grupy w zakresie: praw obywatelskich, możliwości partycypacyjnych w życiu publicznym, wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia w przestrzeniach publicznych oraz dostępności miejsc publicznych dla seniorów. Podczas cyklu spotkań uczestnicy nie tylko rozwijają swoje indywidualne zdolności i aktywnie spędzają czas, ale także budują społeczność samopomocy i stają się ambasadorami partycypacji i dostępności.

Termin realizacji: 01.07.2023-31.12.2023
Finansowanie: Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z programu Aktywni Plus

Zgłoś się do udziału w projekcie