Eko przygody po Szczecinie

Eko przygody po Szczecinie

Głównym działaniem projektu było przeprowadzenie cyklu proekologicznych, edukacyjnych spacerów, które miały na celu m.in.: upowszechnianie wiedzy o ekosystemach leśnych, naukę odczytywania tras turystycznych, kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z kompleksów leśnych, wspólne sprzątanie terenu przestrzeni publicznej, zwiększenie umiejętności korzystania z tanich i ogólnodostępnych form spędzania wolnego czasu, integrację międzynarodową, budowanie relacji wielopoziomowej.

Termin realizacji: 01.06.2022-31.07.2022
Finansowanie: Dofinansowanie z programu Społecznik 2022-2024