Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów

Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów

ZSAS to coroczny przegląd twórczości artystycznej seniorów z województwa zachodniopomorskiego organizowany przez Dom Kultury „13 Muz” oraz działający w nim Salon Artystyczny Seniorów SAS. W spotkaniach brali udział seniorzy, którzy uprawiają różnorodną twórczość artystyczną: sceniczną, literacką, muzyczną, wokalną, plastyczną, fotograficzną i filmową. W tegorocznej edycji znalazły się występy grup twórczych działających w domach kultury, klubach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku z naszego regionu. Głównymi celami projektu były: prezentacja amatorskiej twórczości artystycznej seniorów ze Szczecina i miejscowości z województwa zachodniopomorskiego, integracja środowiska seniorów i aktywizacja ludzi w wieku starszym, stworzenie możliwości obcowania z kulturą i poszerzenie oferty kulturalnej dla seniorów, aktywizacja osób w podeszłym wieku do włączania się w życie kulturalne i artystyczne.

Termin realizacji: 24.05.2023-10.07.2023
Finansowanie: Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego