Czysta Ina – wspólna sprawa

Czysta Ina - wspólna sprawa

Głównym działaniem projektu była organizacja gry terenowej. Podczas wydarzenia uczestnicy przeszli brzegami rzeki Iny i oczyszczali teren ze śmieci. Dodatkowo wzięli udział w różnych quizach o tematyce ekologicznej i animacjach.Uwieńczeniem spotkania był piknik z zawodami sportowymi.

Termin realizacji: 22.05.2022-30.06.2022
Finansowanie: Dofinansowanie z programu Społecznik 2022-2024