Nauka poprzez działanie – ekowarsztaty

Nauka poprzez działanie - ekowarsztaty

Celem naszych działań było propagowanie ekologii, ochrony środowiska oraz wpływu człowieka na naturę. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty prowadzone przy pomocy gier dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą i biologiczną, m.in.: “Fotosynteza”, “Rok na okrągło”.

Termin realizacji: 01.05.2023-23.07.2023
Finansowanie: Dofinansowanie z programu Społecznik 2022-2024