Centrum ekoinicjatyw oddolnych

Centrum ekoinicjatyw oddolnych

Celem projektu było zainspirowanie społeczności lokalnej do zaangażowania się w organizację i udział w inicjatywach o tematyce ekologicznej. Inicjatywy oddolne (społeczne, lokalne, obywatelskie) to wszelkie formy samoorganizacji mieszkańców i zbiorowego działania, które zmierzają do wywołania określonej zmiany w środowisku na rzecz wspólnego dobra. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy mogli poznać m.in.: dobre praktyki wśród inicjatyw lokalnych o tematyce ekologicznej, źródła finansowania inicjatyw, formy wsparcia z UM Szczecin, charakterystykę programów typu Społecznik, różnicę pomiędzy działaniami w grupach nieformalnych a NGO. Jednym z wydarzeń zorganizowanym w ramach projektu było spotkanie „Dynie w Szczecinie”, propagujące sadzenie nie tylko roślin ozdobnych, ale także jadalnych, jako optymalne wykorzystanie terenów zielonych.

Termin realizacji: 01.03.2023-20.05.2023
Finansowanie: Dofinansowanie z programu Społecznik 2022-2024